Kwaliteit en veiligheidIn AZ Sint-Jozef is het werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid een absolute prioriteit! Dit staat ook duidelijk geschreven in de missie en visie van het ziekenhuis.


Kwaliteitsbeleid

We streven permanent naar verbetering in onze organisatiecultuur, onze procedures en onze processen. Om dit te realiseren werken we hard aan verschillende externe én interne kwaliteitsinitiatieven.

>> Meer weten over ons kwaliteitsbeleid en kwaliteitsinitiatieven?


Uw veiligheid

Kwaliteit en patiëntveiligheid is een zaak van iedereen - ook van u als patiënt of bezoeker.

>> Hoe kunt u zelf bijdragen aan uw veiligheid?


Ziekenhuishygiëne

Infectiepreventie is de hoofdopdracht van het team ziekenhuishygiëne.

>> Meer weten over ziekenhuishygiëne?


Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij Leen Van Dijck (diensthoofd team kwaliteit en projecten): leen.van.dijck@emmaus.be.


Ethisch beleid

>> Meer weten over ethische vragen?


 

Accreditatie
Lees meer

Erkenning
door de overheid
Lees meer

VIP²
Lees meer

Eigen initiatieven
Lees meer