BeleidEen performant ziekenhuis vraagt om een duidelijk, stevig en ambitieus beleid.
Hiervoor werd in eerste instantie een missieverklaring opgesteld, die weergeeft wat de opdracht - de bestaansreden - is van ons ziekenhuis.


Missie

In het AZ Sint-Jozef leveren deskundige teams samen kwalitatieve, patiëntveilige en persoonlijke zorg in een vertrouwde omgeving aan een transparante competitieve prijs. Respectvolle behandeling van de individuele patiënt en vlotte communicatie naar alle interne en externe betrokkenen staan centraal.

Wij bieden een financieel gezonde organisatie en werkklimaat waarin geëngageerde mensen graag komen werken. AZ Sint-Jozef is een organisatie waar medewerkers en artsen correct geïnformeerd worden, voldoende personele en materiële middelen krijgen en in respect voor mekaar nauw samenwerken en geapprecieerd worden voor geleverd werk.

Binnen de regio onderhouden wij bevoorrechte relaties met alle zorgactoren en spelen we proactief in op het voortdurend wijzigende zorgklimaat.


Beleidsorganen

Dag in dag uit wordt er door al onze medewerkers hard gewerkt om onze missie waar te maken en de doelstellingen te bereiken. De raad van bestuur, directie en medische raad – onze beleidsorganen -  stippelen hiervoor het beleid uit.

Charter van de patiënt

Lees meer