Nomineer bedside briefing AZ Sint-Jozef Malle voor NIAZ Jaarprijs 2017We hebben onze bedside briefing als verbeterproject ingediend voor de NIAZ Jaarprijs 2017. 
De hele maand september kan u stemmen via https://jaarprijs.niaz.nl.
Iedereen mag stemmen, dus voel u vrij om onze oproep massaal te delen. 

We zijn één van de 60 zorginstellingen die een project inzonden. De tien hoogst gewaardeerde inzenders presenteren hun initiatief op 21 november voor een vakjury tijdens een spannende finale. De winnaar ontvangt een plaquette en een cheque ter waarde van 10.000 euro.

Meer info

  • Over ons project:
    Surf naar https://jaarprijs.niaz.nl of www.azsintjozef-malle.be/bedsidebriefing
  • Over NIAZ Jaarprijs:
    Iedere zorginstelling heeft tal van voorbeelden van verbeteringen die bijdragen aan een hogere kwaliteit van zorg. Door die te delen, leren zorginstellingen van elkaar. Het NIAZ is groot voorstander van die kennisuitwisseling. Ze stimuleren dat met de NIAZ Jaarprijs 2017, waar zowel zorgprofessionals als Raden van Bestuur, patiënten en zorgconsumenten bij betrokken zijn.
  • Over NIAZ:
    Het NIAZ helpt zorginstellingen de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren en te borgen. Dat doet het NIAZ aan de hand van het internationale accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum. Zorginstellingen die voldoen aan dit normenkader hebben het huis op orde: ze bieden veilige en verantwoorde zorg. Ook is er een verbetercultuur, waarin zorgprofessionals blijven leren van elkaar en van de ervaringen van hun patiënten.