Centrum Over Gewicht: infoavondenTijdens de oriënterende voorlichting wordt verteld hoe ons centrum ontstaan is, wat we met onze patienten proberen te bereiken en hoe dat praktisch allemaal in zijn werk gaat. De behandelingen die het Centrum Over Gewicht aanbiedt, eisen veel inzet van de patiënt of kunnen ernstige risico's met zich meebrengen. Met deze vrijblijvende info-avonden, willen we de patient hiervan op de hoogte brengen en vermijden dat patiënten met verkeerde verwachtingen een afspraak krijgen.

 

Infoavonden


De infoavonden vinden telkens plaats op donderdag van 19.15 tot 21.00 uur:

  • 12 november 2015
  • 14 januari 2016


in AZ Sint-Jozef - zaal De Babbelaar

Reserveren via 03 380 20 30