HistoriekVanuit de nood aan somatische zorg voor de psychiatrische patiënten werden in de jaren na de Tweede Wereldoorlog enkele specialisten aangetrokken door het Psychiatrisch Centrum Bethaniënhuis. In 1949 volgde de eerste erkenning van de Sint-Jozefkliniek voor de diensten heelkunde en materniteit. Daar de lokale bevolking vrijwel onmiddellijk haar weg vond naar het ziekenhuis, werden korte tijd later ook de diensten geneeskunde, pediatrie en radiologie opgestart. In 1950 startten de poliklinische raadplegingen.

In de naoorlogse jaren van wederopbouw groeide het ziekenhuis dermate dat het beleid vrij vlug geconfronteerd werd met een te kleine infrastructuur. In 1968 kreeg men van de overheid het principieel akkoord voor het bouwen van een nieuw ziekenhuis. Gestart in een paviljoen waar oorspronkelijk psychiatrische patiënten verbleven, kon het Algemeen Ziekenhuis na een lange administratieve lijdensweg, pas twintig jaar later - in september 1986 - de nieuwbouw in gebruik nemen. Dit was het startschot voor de versnelde uitbouw van de medische dienstverlening. Een beweging die tot vandaag verdergaat.

Het ziekenhuis kende het voorbije decennium een constante groei en deze gaat vandaag onverminderd verder. Inmiddels is AZ Sint-Jozef in Malle geëvolueerd tot een modern ziekenhuis dat een belangrijke regionale rol vervult in de tweedelijnsgezondheidszorg.

foto: NENUFAR