Elektronische verslaggeving


Hector

Het ziekenhuis stuurt zijn elektronische communicatie naar de verwijzers via het kanaal ‘Hector’. Dit is een kanaal van de firma HealthConnect, dat gebruikmaakt van de eHealthBox van de overheid.


Overschakelen

Schakelde u nog niet over naar Hector? Op http://www.healthconnect.be/Hector vindt u hiervoor alle informatie. De installatie en het gebruik zijn voor u gratis. Op hun website voorziet HealthConnect bovendien diverse kanalen waar u de nodige ondersteuning kunt krijgen bij de omschakeling.


Contactpunt berichtenstroom

U kunt vragen en problemen ivm de berichtenstroom vanuit AZ Sint-Jozef rechtstreeks melden via E-communicatie@emmaus.be. Onze afdeling ICT zal dan in eerste instantie onderzoeken of de oorzaak van het probleem in het ziekenhuis ligt. Als dit inderdaad zo is, zullen zij een oplossing zoeken. Ligt het probleem bij de distributeur van de berichten (HealthConnect of MediMail)? In dat geval zal ICT de distributeur vragen rechtstreeks met u contact op te nemen.