Artsen


Hieronder vindt u een alfabetisch overzicht van de artsen van AZ Sint-Jozef in Malle.


Conventiestatus arts


Wilt u weten of uw arts geconventioneerd is of niet? Klik hier voor een overzicht van artsen en hun conventiestatus.

De artsenorganisaties en de ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de tarieven van de honoraria die artsen mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt zich ertoe dat akkoord te respecteren. Hij/zij is dus niet vrij om eigen tarieven toe te passen. Elke arts kiest of hij/zij al dan niet toetreedt tot deze conventie.