Spoedopname: aanmeldenU kunt dag en nacht, 7 dagen op 7, terecht op de dienst spoedgevallen in geval van hoogdringendheid of spoed. Een team van gespecialiseerde geneesheren en verpleegkundigen staat dag en nacht klaar om u en uw familie te helpen.

Tel.: 03 380 20 80


Bereikbaarheid en parkeren

met de wagen naar spoedgevallen
De dienst spoedgevallen bevindt zich aan de achterzijde van het ziekenhuis. Komt u met eigen vervoer, volg dan van op de Oude Liersebaan de wegwijzer "spoedgevallen". Er is parkeergelegenheid in de onmiddellijke nabijheid.

vanuit de inkomhal naar spoedgevallen
Vanuit de centrale inkomhal volgt u de rode route "SPOED".


Spoedopname: inschrijven en meebrengenInschrijven

 • U meldt zich met uw identiteitskaart aan bij het onthaal van de spoedgevallen waar u wordt ingeschreven.
 • Uw gegevens worden overlopen.
 • U krijgt etiketten en een identificatiepolsbandje.
 • U meldt zich aan bij de verpleegpost.


Indien het gaat om een arbeids-, sport-, of schoolongeval:

 • U laat de papieren die u bij heeft voor de verzekering invullen door uw behandelende arts.
 • Heeft u geen papieren? Dan kunt u deze aanvragen aan de verzekering en opsturen naar spoedonthaal.azstjozef@emmaus.be, afgeven aan de onthaalbalie van spoedgevallen of opsturen aan het adres van het ziekenhuis. De papieren zullen zo snel mogelijk ingevuld terug naar u worden opgestuurd.

  Gaat het om een arbeidsongeval, dan wordt de factuur rechtstreeks aan de verzekering overgemaakt als u ons de naam van de verzekering, de naam van de werkgever en het polisnummer bezorgt.


Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • De verwijsbrief van uw huisarts of behandelende arts (indien beschikbaar)
 • Uw bloedgroepkaart en vaccinatiekaart (indien beschikbaar)
 • Verzekeringsdocumenten:
  Wanneer u het slachtoffer bent van een werk-, sport-, school- of verkeersongeval, moet u de verzekeringsdocumenten afgeven aan de behandelende arts of aan de onthaalbalie. Bezorg ons deze documenten zo snel mogelijk wanneer u ze niet bij hebt via spoedonthaal.azstjozef@emmaus.be . Nadat uw behandelend arts deze papieren heeft ingevuld, worden ze aan u terug opgestuurd.
 • Eventueel andere documenten zoals laboratoriumuitslagen, röntgenopnames enz.
 • Naam en telefoonnummer van uw contactpersoon


Wanneer u medicatie neemt:

 • Breng alle geneesmiddelen die u neemt mee naar het ziekenhuis.
 • Breng een volledige medicatielijst met de juiste dosering mee (vraag dit eventueel aan uw huisarts).


Wat laat u best thuis:

 • Juwelen en waardevolle voorwerpen
 • Waardevolle voorwerpen of grote geldbedragen


Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal.


Spoedopname: verloop


 1. Meldt u zich aan op de afdeling spoedgevallen, zowel ambulant als met een ziekenwagen, dan wordt u zo snel mogelijk ontvangen door de coördinatieverpleegkundige.
 2. De coördinatieverpleegkundige voert een triage uit bij u, op basis van het beslissingsalgoritme (ESI triagesysteem), en kent u een urgentiecategorie toe.
 3. De coördinatieverpleegkundige informeert u over de toegekende urgentiecategorie, en verwijst u vervolgens naar de correcte behandelkamer of de wachtzaal.
 4. De coördinatieverpleegkundige bepaalt, in functie van de urgentiecategorieën en de wachttijd, in welke volgorde de patiënten worden behandeld. Hij/Zij wijst de patiënten toe aan een arts en verpleegkundige.
 5. Bij opname in het ziekenhuis neemt de coördinatieverpleegkundige contact op met de opnamecoördinator of de verblijfsafdeling. Er wordt een kamer besproken en patiëntengegevens worden doorgegeven. Nadien geeft de coördinatieverpleegkundige deze informatie door aan de opnameadministratie.
 6. Mag u naar huis na een spoedopname? Dan meldt u zich eerst aan bij het spoedonthaal. Het juiste ontslaguur zal zo worden geregistreerd.

SPOEDGEVALLEN

Tel.: 03 380 20 80