U staat er niet alleen voor!Niemand wordt graag in een ziekenhuis opgenomen. Ziek zijn kan voor heel wat overlast zorgen, niet alleen op lichamelijk, maar ook op emotioneel, sociaal en praktisch vlak. De confrontatie met ziekte en pijn kan ook levens- en zinsvragen bij u oproepen. Die vragen en problemen hoeft u niet alleen op te lossen. De dienst patiëntenbegeleiding kan u hierbij helpen.  

Patiëntenbegeleiding is een samenwerkingsverband tussen verschillende diensten:


Deze diensten trachten, elk vanuit hun eigen deskundigheid, uw verblijf in het ziekenhuis te ondersteunen. Dat doen we niet op eigen houtje, maar in samenspraak met u, de mensen uit uw omgeving, de behandelende arts en alle andere zorgverleners in en buiten het ziekenhuis.


Contact

De dienst patiëntenbegeleiding wordt gecoördineerd door Ilse Loubele.