Zorgproject dementieDementie is meer dan (ouderdoms)vergeetachtigheid. Daarom is het belangrijk om bij geheugenproblemen tot een snelle en juiste diagnose te komen, zodat een aangepast behandelings- en begeleidingsaanbod kan starten. Dit gebeurt multidisci­plinair en over de grenzen van het ziekenhuis heen. Ook familie en mantelzorger zijn nauw betrokken in dit proces.  


Concreet richten we onze aandacht op drie pijlers:

  • Stellen van een diagnose kan ambulant gebeuren en opgevolgd worden via de geheugenkliniek. We trachten de patiënten en zeker ook de familie en mantelzorgers meer inzicht te geven in de problematiek. Leren omgaan met dementie is hierbij een belangrijk thema.
  • Ook bij opgenomen patiënten is (h)erkenning van de dementieproblematiek belangrijk. U kunt hierover steeds de sociale dienst contacteren.
  • Tenslotte informeren we de patiënt en de familie over de verschillende voorzieningen en diensten die er bestaan voor dementie zoals Expertisecentrum Dementie, Alzheimerliga, praatcafé Dwaallicht e.a.  Hoe kunt u de verantwoordelijke van het zorgproject dementie bereiken?

U kunt rechtstreeks bellen naar de verantwoordelijke van het zorgproject dementie: maandagnamiddag en donderdagnamiddag.

Ann Van Ostaeyen


U kunt een afspraak maken:

  • Via de arts of verpleegkundige van de verpleegafdeling
  • Via de dienst onthaal in de inkomhal
  • Indien niet bereikbaar, kunt u het algemeen nummer contacteren: 03 380 20 11  

Interessante link

www.dementie.be