Zwangerschapsafbreking


Je denkt aan een abortus?

Abortus of de zwangerschap afbreken kan in België als je je in een noodsituatie bevindt.
Er zijn wel een aantal voorwaarden:

 • Abortus kan tot en met 12 weken na de bevruchting. 
 • De eerste consultatie en de eventuele ingreep moeten gebeuren in een centrum voor abortus. Dat kan ook in een ziekenhuis.
 • De abortus kan ten vroegste zes dagen na het eerste gesprek met de arts die de zwangerschap zal afbreken in het centrum voor abortus of het ziekenhuis. 


Waarom denken vrouwen meestal aan een abortus?

Vrouwen hebben verschillende redenen om aan een abortus te denken:

 • Ze zijn niet gepland of ongewenst zwanger.
 • Ze zitten in een noodsituatie door hun zwangerschap. Ze hebben bijvoorbeeld materiële problemen. Of ze willen geen problemen in de familie of in hun relatie.
 • Minder dan een halve procent van alle vrouwen geeft verkrachting of incest als reden. Of ze denken dat de zwangerschap gevaarlijk is voor hun lichamelijke of geestelijke gezondheid of voor die van de foetus.


Denk je aan een abortus om medische redenen?

In uitzonderlijke gevallen is abortus in België toegelaten na de 12de week zwangerschap:

 • De zwangerschap bedreigt je gezondheid.
 • Het is zeker dat het kind zal lijden aan een zware ziekte die niet te genezen is.

Deze abortus gebeurt in een ziekenhuis. Een centrum voor abortus zal deze zwangerschap niet afbreken.


Waar kan je terecht voor een abortus?

Je kan terecht voor een abortus in een centrum voor abortus of in een ziekenhuis. De centra voor abortus voeren meer dan 80% uit van alle abortussen in Vlaanderen.


Wat doet groep Emmaüs?

De ziekenhuizen van de groep Emmaüs voeren enkel een abortus uit om medische redenen. Je kan hier niet terecht voor een abortus om niet-medische redenen. Onze voorlichtingsdienst geeft wel advies over abortus en verwijst je door naar een centrum voor abortus.

 • Zwangere vrouwen en hun partners begeleiden
  De medewerkers in de ziekenhuizen van de groep Emmaüs houden rekening met je vragen en die van je partner. Ze hebben altijd respect voor het ongeboren kind.
  Onze medewerkers zijn ervaren artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en pastorale medewerkers. Zij begeleiden jou en je partner steeds op een professionele manier in het ziekenhuis, of zorgen voor een juiste doorverwijzing.
 • Begeleiding voor de prenatale test
  De ziekenhuizen van de groep Emmaüs willen elke patiënt zo goed mogelijk begeleiden. Onze begeleiding start wanneer je naar ons komt voor een prenatale test. Tijdens zo’n test onderzoeken we je bloed en nemen we een echo van de foetus. We kijken of de foetus mogelijke genetische afwijkingen heeft. Je krijgt uitleg over de werkwijze en de gevolgen van de test.
 • Begeleiding na de prenatale test
  • De arts kan vaststellen dat de afwijking van de foetus ernstig is. De afwijking brengt het leven van de foetus en je gezondheid niet meteen in gevaar. In dat geval vraagt de arts advies aan andere experts, zoals gynaecologen, pediaters, psychologen, maatschappelijk werkers, …
  • Beslissen de experts dat abortus om medische redenen mogelijk is? Dan kan de arts in overleg met jou en je partner de abortus uitvoeren.
   - Vinden de experts dat een abortus om medische redenen niet noodzakelijk is? Dan melden zij dat tijdig en motiveren dit.
 • Begeleiding voor de abortus
  Kies je voor een abortus om medische redenen? Dan spreken de arts en andere medewerkers eerst met jou en je partner over hoe het zal gebeuren. Jullie beslissen samen over de datum en plaats van de abortus. Bij opname in het ziekenhuis beslissen jullie ook wat er met de foetus gebeurt: wil je de foetus zien, moet er een autopsie gebeuren, wens je een afscheidsritueel, …?
 • Begeleiding na de abortus
  De begeleiding loopt verder nadat je het ziekenhuis verlaat. De arts nodigt je uit voor een controle. Je kan ook steeds terecht bij de voorlichtingsdienst voor info over begeleiding na een abortus.
 • Begeleiding bij behoud van zwangerschap
  Kies je ervoor om de zwangerschap verder te zetten? Dan zorgt het ziekenhuis altijd voor begeleiding. Dat kan binnen het ziekenhuis zelf, of in samenwerking met andere diensten.Vragen?


voorlichtingsdienst.azsintjozef
@emmaus.be


03 380 20 20


Nuttige links

www.faranet.be
Luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes. 
Altijd anoniem! Je hoeft niet te melden wie je bent of waar je woont.
vragen@faranet.be
016 38 69 50
Je kan ook chatten of een afspraak maken.

www.abortus.be
Adressen en contactgegevens van centra voor abortus in Vlaanderen

www.sensoa.be
Informatie over (tiener)zwangerschap, abortus, seksualiteit

www.cozapo.org
Contactgroep voor ouders die een gewenste zwangerschap hebben beëindigd omdat prenatale diagnostiek ernstige afwijkingen bij het kind aan het licht brachten.