Vrijwilligerswerk


 


AZ Sint-Jozef wil in haar profilering en werking, naast professionaliteit, vooral inzetten op gastvrijheid, respectvolle omgang en warme zorg- en dienstverlening.

Elke medewerker heeft als opdracht om doorheen zijn/haar werkzaamheden aandacht te hebben voor het unieke van elke patiënt, familie en bezoeker. Ondanks de professionele en warme inzet van alle medewerkers, blijven er nog momenten bestaan waarop extra aandacht en onthaal voor de patiënt en zijn eventuele familie/begeleiders een absolute meerwaarde zou zijn. Hiervoor willen we graag enthousiaste vrijwilligers.

Vrijwilligers in de kijker

Onze vrijwilligers zijn goud waard. Hun aanwezigheid is voor de patiënten en ons ziekenhuis een geschenk. Van mei tot december 2017 zetten we maandelijks een vrijwilliger in de kijker.

Artikels vrijwilligers in de kijker

  • Mei: Maurice, 80 jaar jong en vrijwilliger aan het onthaal van AZ Sint-Jozef Malle. Lees hier zijn verhaal.
  • Juni: Chris, oud-directeur van een kleuterschool en vrijwilliger op de kinderafdeling van AZ Sint-Jozef Malle. Zij vertelt hier wat haar ervaringen zijn.
  • Juli: Guy, voormalig bankbediende en vrijwilliger op de logistieke dienst van AZ Sint-Jozef Malle. Lees hier zijn verhaal.
  • September: Els, voormalig etalagiste-verkoopster in een kledingzaak en vrijwilliger op heelkunde 1 in AZ Sint-Jozef Malle. Zij vertelt hier haar verhaal.
  • Oktober: Jozefa Pluym, Rita Sebreghts en Godelieve Liesenborghs, de dames van de bibkar, doen al meer dan 20 jaar hun vrijwilligerswerk met hart en ziel. Hier vertellen zij hun ervaringen.
  • December: Thierry, vrijwilliger bij de pastorale dienst. Lees hier zijn ervaringen.
  • December: Martine, vrijwilliger op de revalidatieafdeling van AZ Sint-Jozef Malle. Zij vertelt hier haar verhaal.


Mogelijkheden

Binnen ons ziekenhuis bieden wij verschillende mogelijkheden om aan vrijwilligerswerk te doen. Zo kan u functioneren als gastheer- of vrouw, maar kan u ook op de verpleegafdelingen, binnen de logistieke dienst, pastorale dienst,… een waardevolle hulp zijn.
Concrete informatie over alle mogelijkheden vindt u in onze informatiebrochure.


Interesse?

Voor meer info en kandidaatstelling kan u terecht bij onze vrijwilligerscoördinator Indy Van Noten via:

Alvast bedankt voor uw interesse, wij heten u graag van harte welkom! 

 

Gastvrouwen
Gastvrouwen