Jouw contactpersonen binnen het ziekenhuis


 • contactpersoon voor studenten zorgkunde en verpleegkunde:
  Raf Molkens - zorgmanager 
  03 380 21 27, raf.molkens@emmaus.be
 • contactpersoon voor studenten logistieke assistentie:
  Karin Robben - adjunct-hoofdverantwoordelijke mobiele equipe en centrale logistiek
  03 380 22 57, karin.robben@emmaus.be
 • contactpersoon voor studenten kiné:
  Rudi Segers - hoofdverantwoordelijke kinesitherapie
  03 380 20 57, rudi.segers@emmaus.be
 • contactpersoon voor studenten maatschappelijk werk, psychologie, pastorale zorg, palliatieve zorg:
  Ilse Loubele - diensthoofd patiëntenbegeleiding 
  03 380 24 87, ilse.loubele@emmaus.be
 • contactpersoon voor studenten medisch secretariaat:
  Katrien Joris - diensthoofd medisch secretariaat en archief 
  03 380 20 09, katrien.joris@emmaus.be