Je veiligheid is belangrijk


Je kan tijdens je stage in aanraking komen met prik-, snij- of spatongevallen. Op dat moment is het belangrijk om snel en juist te reageren.

  • Breng steeds de verantwoordelijke verpleegkundige van je stageafdeling op de hoogte.
  • Zij/hij zal de nodige procedure opstarten om het ongeval correct en efficiënt op te volgen.
  • Meld je ook aan bij onze spoeddienst, waar een arts de nodige vaststellingen zal doen en een eventuele behandeling opstart.
  • Doe ook aangifte van het ongeval bij je school. Dan kunnen zij de verzekering op de hoogte brengen.

Breng de verantwoordelijke verpleegkundige van je afdeling op de hoogte als je zelf mogelijke veiligheidsrisico’s opmerkt.  Hij/zij zal dit zeker op prijs stellen.