Pijnmeting op de afdelingNa een ingreep wordt op de afdeling pijn gemeten aan de hand van de NRS-score.  Dit is een score waarbij u aan uw pijnervaring een cijfer geeft. 

NRS staat voor Numeric Rating Scale en is een aanduiding van de schaal die loopt van 0 tot 10.

De NRS-score geeft de verpleegkundigen en artsen beter inzicht in de mate waarin u pijn ervaart. Op die manier kunnen zij uw pijn zoveel mogelijk verminderen zodat u zo comfortabel mogelijk in bed kunt liggen. Dit is belangrijk want een goede pijnstilling bevordert het doorademen, ophoesten en bewegen, allemaal activiteiten wezenlijk zijn voor een spoedig herstel.


Pijnscore

Om een duidelijk beeld te krijgen over het verloop van de pijn en om te weten of de pijnbehandeling voldoende is, zal een verpleegkundige regelmatig naar uw pijn vragen. Het is belangrijk dat u zelf aangeeft hoeveel pijn u ervaart. U kunt uw pijn aangeven met een cijfer of de pijn benoemen. Dit noemen wij de pijnscore. Hierbij wil het cijfer 0 zeggen dat u helemaal geen pijn heeft en geeft het cijfer 10 aan dat u de ergste pijn heeft die u zich kunt voorstellen.
0 = geen pijn
3 = weinig pijn
4 = matige pijn
7 = hevige pijn
10 = zeer hevige pijn

U kunt nooit een verkeerd cijfer geven; het gaat om de pijn die u ervaart en pijn is immers een persoonlijke ervaring. Aan de hand van dit cijfer wordt uw pijnmedicatie eventueel aangepast. Na toediening van pijnmedicatie vraagt de verpleegkundige nog een aantal keren naar uw pijn. Het is daarbij van belang dat u duidelijk aangeeft wanneer de pijn meer of minder wordt.


Pijnpomp

Bij bepaalde grote ingrepen krijgt u na de ingreep een pijnpomp. Dit kan via een katheter in de rug (= epiduraal) of via een katheter in de arm (= IV).

Pijnpomp IV

Na de operatie krijgt u een IV (intraveneuze) pijnpomp. Dit is een voorgevulde spuit met pijnstillers die verbonden is met een pompje. De spuit wordt verbonden met een intraveneuze catheter. Dit kan zijn in uw hand of arm. De pijnpomp wordt ingesteld door de anesthesist, zodat de veiligheid voldoende gewaarborgd is. Telkens wanneer u pijn voelt, mag u op de drukknop drukken. Er wordt dan telkens, via de pijnpomp, een kleine hoeveelheid pijnstillers ingebracht in het lichaam via de katheter in uw hand of arm. Veiligheidsgrenzen worden bepaald door de anesthesist. Deze zal u ook elke dag bezoeken, zolang u de pijnpomp nodig heeft (gewoonlijk twee dagen). Naast deze pijnbehandeling krijgt u elke 6 uur een intraveneuze toediening van Perfusalgan. Deze pijnmedicatie wordt verder gezet na het stoppen van de pijnpomp. Van zodra u kunt eten krijgt u indien nodig pijnmedicatie langs de mond. De anesthesist zal dit verder toelichten vóór de ingreep en ook uw vragen beantwoorden.  

Pijnpomp epiduraal

Vóór de ingreep brengt de anesthesist een katheter aan in de rug onder lokale verdoving. Deze katheter wordt aangesloten op een pijnpomp. De pijnpomp wordt geprogrammeerd door de anesthesist. U krijgt na de ingreep continu pijnverdoving via de rugkatheter. Indien dit te weinig is, kan u zich iets extra's toedienen via een drukknop die verbonden is met de pijnpomp. Dagelijks komt de anesthesist langs bij u om de pijn te evalueren. Als voornaamste bijwerking kunnen uw benen wat slapjes aanvoelen. De pijnpomp blijft zolang aangesloten als u het nodig hebt (twee tot vijf dagen) en maakt dat u na de ingreep weinig last zal ondervinden. Naast deze pijnbehandeling krijgt u alle 6 uur een intraveneuze toediening van Perfusalgan. Deze pijnmedicatie wordt verder gezet na het stoppen van de pijnpomp. Van zodra u kan eten, krijgt u indien nodig pijnmedicatie langs de mond. Uw anesthesist zal dit verder toelichten vóór de ingreep en uw vragen beantwoorden.


PCA-systeem
Lees meer ...


Infobrochures
Lees meer
over pijn, pijnmeting en hoe we die behandelen...