Investeren in gezondheid

Eind juni 2020 werden in AZ Sint-Jozef Malle de eerste patiënten voorzien van een beengeleidingsapparaat. Tijdens een korte operatie krijgt de patiënt een schroef in het bot achter het oor ingeplant, waarop achteraf het hoorapparaat wordt gezet. Prof. dr. Vedat Topsakal, NKO-arts in AZ Sint-Jozef Malle, voert de ingreep uit, audioloog Toon Van Hemelen neemt de opvolging ter harte. Een patiënte getuigt: "Dit toestel geeft me terug meer zelfvertrouwen bij het fietsen in het verkeer."

Tijdens de korte operatie plaatst de NKO-arts een implantaat in de vorm van een schroef in het schedelbot achter het oor met daarop een koppelstuk. Op het koppelstuk plaatst men het hoorapparaat. Die pikt geluid op dezelfde manier op als een traditioneel hoortoestel, maar vertaalt de geluidsgolven naar trillingen die via het bot rechtstreeks naar het slakkenhuis in het binnenoor worden overgebracht. Traditionele hoortoestellen versterken het geluid en geven het via luchtgeleiding door. De beengeleidingsapparaten maken gebruik van het natuurlijke vermogen van het bot om geluid te geleiden.

Prof. dr. Vedat Topsakal: "Bij een beengeleidingsapparaat - wij gebruiken de PONTO 4 - wordt het geluid doorgegeven via trillingen die de schedel doen trillen. Het buiten- en middenoor worden overgeslagen, en de trillingen stimuleren rechtstreeks het binnenoor. De ingreep voeren we uit bij patiënten met chronische midden- of uitwendige oorontstekingen, maar ook patiënten met eenzijdige doofheid of het ontbreken van een uitwendige gehoorgang, kunnen we met deze ingreep helpen."

Lieve was een van de eerste patiënten die een beengeleidingsapparaat kreeg in AZ Sint-Jozef Malle. Door een tumor werd enkele jaren geleden haar linker gehoorzenuw aangetast. Sindsdien was ze doof aan de linkerkant. "Ik kon moeilijker deelnemen aan een gesprek in groep. Ook in een lawaaierige omgeving verstond ik vaak niet wat iemand tegen me zei. Toen ik hoorde dat prof. dr. Topsakal deze behandeling in het ziekenhuis in Malle ging uitvoeren, had ik meteen interesse. Ik hoop na de operatie opnieuw volledig deel te kunnen uitmaken van de samenleving."

Eind juni werd Lieve geopereerd. Twee weken nadien volgt een eerste afspraak bij de audioloog die het apparaat afstelt. Een week later komt ze een laatste keer langs. "Wat een verschil, ik ben zo blij dat ik deze ingreep onderging! Nu merk ik pas wat ik al die jaren heb gemist. Het is een klein en vrijwel onzichtbaar apparaat, maar de werking is super! Ik voel me terug zekerder om me met de fiets in het verkeer te begeven. Vroeger hoorde ik andere fietsers of auto's soms niet aankomen. Dat is nu helemaal geen probleem meer. Uiteraard moet je er in het begin aan wennen, ik hoor bijvoorbeeld ook sterk de ruisende wind wanneer ik fiets."

"Dat komt vaak terug bij patiënten. Ze moeten terug wennen aan geluiden die voor andere mensen vanzelfsprekend zijn", aldus audioloog Toon Van Hemelen. Hij volgt de patiënten na de operatie op en neemt nog een gehoortest af. “Lieve verstaat zonder het hoorapparaat enkel woorden die op 70 dB worden afgespeeld. Dit is niet genoeg om spraak te verstaan. Met het apparaat hoort ze ook de woorden bij 55 en 40 dB. Zo verstaat ze niet alleen luide spraak, maar zelfs iemand die in haar oor fluistert en doen er zich hopelijk in de toekomst geen misverstanden meer voor”, besluit Toon.