• De ombudsdienst is onafhankelijk en onpartijdig. Ze kiest geen partij, noch voor de patiënt, noch voor de zorgverlener.
  • Ze tracht de dialoog tussen de partijen te herstellen en probeert de onenigheid op te lossen door informatie-uitwisseling en communicatie.
  • De ombudsdienst is gratis en vertrouwelijk.
  • Je kan je laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Ook je familie kan met jouw toestemming de ombudsdienst aanspreken.
  • De ombudsdienst bundelt de klachten in een anoniem rapport, dat met de ziekenhuisdirectie besproken wordt. Het ziekenhuis kan hier lessen uit trekken en klachten in de toekomst voorkomen. 
  • Ook je familie kan met jouw toestemming de ombudsdienst aanspreken.