Veelvoorkomende prijsramingen

Prijsraming op maat

Bezorg ons de volgende gegevens als je een prijsraming op maat wilt laten maken:

 • Welke ingreep je laat uitvoeren: vraag het correcte nomenclatuurnummer aan je behandelende arts
 • Je behandelende arts
 • Het type kamer dat je wenst
 • Je verzekeringsstatus
 • Je contactgegevens

Contacteer onze dienst facturatie op werkdagen tussen 8.30 en 12.15 uur en tussen 13 en 16 uur via 03 380 26 45 of facturatie.zoersel [at] emmaus.be (mail).

Rubrieken

Alle prijsramingen zijn opgemaakt volgens eenzelfde stramien. We onderscheiden 4 rubrieken:

Aandachtspunten

 • De raming is enkel van toepassing als je bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds.
 • De prijs is berekend op basis van de verwachte verblijfsduur. Deze staat vermeld in de raming.
 • De prijsraming is gebaseerd op gefactureerde bedragen binnen het ziekenhuis in de periode vermeld op de raming. Jaarlijks geven we een update.
 • De raming is onderhevig aan indexeringen en andere evoluties binnen de wetgeving inzake ziekteverzekering.
 • De raming houdt geen rekening met voor- en na-onderzoeken.
 • Als je een hospitalisatieverzekering hebt, komt die eventueel gedeeltelijk of volledig tussen in de kosten. Contacteer  je verzekeraar voor meer informatie .
 • De vermelde prijs is een raming en niet bindend. Je kan deze niet gebruiken om de definitieve factuur te betwisten ten aanzien van ons ziekenhuis of de behandelende arts(en).
 • De uiteindelijke factuur kan verschillen van patiënt tot patiënt. Er zijn verschillende factoren die hierin kunnen meespelen:
Opgenomen in de raming
 • Je verzekeringsstatus: elke prijsraming werd uitgerekend voor een ‘gewoon verzekerde’ en een ‘verzekerde met verhoogde tegemoetkoming’.
 • Het type kamer dat je kiest: jouw keuze bepaalt of je een kamersupplement en/of een ereloonsupplement moet betalen.
Niet-opgenomen in de raming
 • Je algemene toestand kan aanleiding geven voor eventuele extra onderzoeken, overnachtingen, geneesmiddelen en/of gebruiksmaterialen.
 • Extra diverse kosten in functie van eigen gebruik, zoals: telefoon, het verblijf van een begeleider,...