Regelmatig doen we interne audits om je een kwalitatieve zorg in een veilige omgeving te bieden. Patiëntveiligheid is onze absolute topprioriteit en verdient constante aandacht. Kwaliteit en patiëntveiligheid is bovenal een zaak van iedereen - ook van jou!

Tijdens deze interne audits laten we onze eigen medewerkers de kwaliteit van de veiligheid meten en verbeteren. Hierbij worden een aantal patiëntentrajecten gevolgd en getoetst aan vooraf bepaalde normen, alsook bekijken we bepaalde thema’s, zoals bijvoorbeeld handhygiëne en patiëntenidentificatie.

Identificatiebandje

Een correcte identificatie is cruciaal voor veilige zorg. Het is belangrijk dat onze medewerkers op elk moment weten wie jij bent om zo veilig de juiste zorg te kunnen geven. Je krijgt daarom bij opname een identificatiebandje om je pols. Hierop staat je naam en geboortedatum vermeld.

Verpleegkundigen en artsen bevragen zeer actief naam en geboortedatum van elke patiënt.

Veiligheidskaart

Raadpleeg de veiligheidskaart voor meer nuttige tips!

Zorginfecties

Wie in het ziekenhuis verblijft of een behandeling ondergaat, heeft kans op een zorggerelateerde infectie.  Deze infecties zijn helaas niet te voorkomen, maar door de juiste preventieve maatregelen bij zowel medewerkers van het ziekenhuis, patiënten en bezoekers kunnen we het aantal zorginfecties wel tot een minimum beperken. Zo willen we samen met jou de verspreiding van allerlei micro-organismen tegengaan. 

Lees meer over onze hygiënetips in de onthaalbrochure die je krijgt bij een geplande opname in het ziekenhuis. Handhygiëne is hiervan de belangrijkste pijler.

Handhygiënebeleid

Handhygiëne is de meest doeltreffende en simpele maatregel in het voorkomen van overdracht van micro-organismen. AZ Sint-Jozef Malle houdt er een zeer strikt handhygiënebeleid op na. In ons ziekenhuis is handhygiëne een opdracht van iedereen. Elke personeelslid houdt zich aan de basisrichtlijnen rond het naleven van handhygiëne:

 • Geen juwelen dragen aan handen en polsen (geen ringen, horloges of armbanden)
 • De nagels kort geknipt, zuiver en verzorgd (geen nagellak of gelnagels)

Het gebruik van ontsmettende handalcohol is verplicht:

 • Voor een patiëntencontact
 • Na een patiëntencontact
 • Voor een zuivere/invasieve behandeling
 • Na blootstelling aan lichaamsvochten of slijmvliezen
 • Na contact met directe patiëntenomgeving

Ook jij kan een bijdrage leveren voor een goede hygiëne!

 • Zorg voor een goede lichaamshygiëne.
 • Was regelmatig jouw handen met zeep of ontsmet ze met handalcohol. Dit doe je best:
  • Voor en na het eten
  • Na elk toiletgebruik
  • Voor en na contact met bezoekers
 • Herinner jouw bezoekers en zorgverleners eraan dat zij de handen wassen of ontsmetten voor ze met jou in contact komen.