We streven permanent naar verbetering in onze organisatiecultuur, onze procedures en onze processen. Om dit te realiseren werken we hard aan verschillende kwaliteitsinitiatieven.

VIP² verkrijgt inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg in Vlaamse ziekenhuizen.