Onze medewerkers werken elke dag hard om onze missie waar te maken en onze doelstellingen te bereiken. Ons beleidsorgaan, bestaande uit de raad van bestuur, de directie, de medische raad en het bestuurscomité, stippelt hiervoor het beleid uit.

Raad van bestuur

Maak kennis met de raad van bestuur van vzw Emmaüs.

Directie

 • Algemeen directeur: dhr. Koen Vancraeynest
 • Hoofdarts - medisch directeur: dr. Pieter Jan Simons
 • Verpleegkundig en paramedisch directeur: dhr. Koen Van Hoolst 
 • Financieel-administratief directeur: mevr. Christel Pas
 • Directeur HR: mevr. Veerle Bogaert 
 • Directeur facilitaire en technische diensten: dhr. Bart de Ruijter
 • Directeur ICT: mevr. Conny Huysmans

v.l.n.r.: Veerle Bogaert, Koen Van Hoolst, Koen Vancraeynest, Conny Huysmans,
dr. Christel Depestel (uit dienst sinds 1 december 2019), Christel Pas, Bart De Ruijter

Medische raad

Dit adviesorgaan geeft artsen inspraak en betrekt hen bij de beleidsbeslissingen van het ziekenhuis, met als doel de best mogelijke medische zorg te verstrekken. Vanaf 1 januari 2018 voor een periode van 4 jaar bestaat dit team uit:

 • Voorzitter: Dr. Philip Ardies
 • Ondervoorzitter: Dr. Koenraad Gijbels
 • Penningmeester: Dr. Marc Peters
 • Secretaris: Dr. Annemie Woestenburg
 • Dr. Lieve Claeys
 • Dr. Bart Coopman
 • Dr. Philip Delcourt
 • Dr. Frank Janssens
 • Dr. Charlotte Sommeling
 • Dr. Erika Van den Bogaert
 • Dr. Gert Vanspringel

Bestuurscomité

 • Dr. Philip Ardies (voorzitter medische raad AZ Sint-Jozef)
 • Dhr. Pieter Demeester (bestuurder vzw Emmaüs)
 • Mevr. Katrien Kesteloot (bestuurder vzw Emmaüs)
 • Mevr. Christel Kuppens (lid bestuurscomité AZ Sint-Jozef)
 • Dhr. Jan Seresia (afgevaardigd bestuurder vzw Emmaüs)
 • Dhr. Tonnie Steeman (bestuurder vzw Emmaüs)
 • Dhr. Koen Vancraeynest (algemeen directeur AZ Sint-Jozef)
 • Mevr. Wissie Van Roy (secretaris vzw Emmaüs)
 • Mevr. Inge Vervotte (voorzitter dagelijks bestuur vzw Emmaüs)