Onze medewerkers werken elke dag hard om onze missie waar te maken en onze doelstellingen te bereiken. Ons beleidsorgaan, bestaande uit de raad van bestuur, de directie, de medische raad en het bestuurscomité, stippelt hiervoor het beleid uit.

Raad van bestuur

Maak kennis met de raad van bestuur van vzw Emmaüs.

Directie

 • Algemeen directeur: dhr. Koen Vancraeynest
 • Hoofdarts - medisch directeur: dr. Pieter Jan Simons
 • Verpleegkundig en paramedisch directeur: dhr. Koen Van Hoolst 
 • Financieel-administratief directeur: mevr. Christel Pas
 • Directeur HR: mevr. Veerle Bogaert 
 • Directeur facilitaire en technische diensten: dhr. Bart de Ruijter
 • Directeur ICT: mevr. Conny Huysmans

v.l.n.r.: Christel Pas, Koen Van Hoolst, Veerle Bogaert, Koen Vancraeynest, Bart De Ruijter, Conny Huysmans, Pieter Jan Simons

Medische raad

Dit adviesorgaan geeft artsen inspraak en betrekt hen bij de beleidsbeslissingen van het ziekenhuis, met als doel de best mogelijke medische zorg te verstrekken. Vanaf 1 januari 2021 voor een periode van 3 jaar bestaat dit team uit:

 • Voorzitter: Dr. Philip Ardies
 • Ondervoorzitter: Dr. Koenraad Gijbels
 • Penningmeester: Dr. Marc Peters
 • Secretaris: Dr. Annemie Woestenburg
 • Dr. Frederic Caris
 • Dr. Alain De Brouwer
 • Dr. Cathy de Chaffoy de Courcelles
 • Dr. Steven Reremoser
 • Dr. Charlotte Sommeling
 • Dr. Johan Van Stappen
 • Dr. Sanne Vellinga

Bestuurscomité

 • Mevr. Inge Vervotte (voorzitter)
 • Dhr. Pieter Demeester
 • Dr. Philip Delcourt
 • Dhr. Björn Ghillemijn
 • Mevr. Katrien Kesteloot
 • Mevr. Christel Kuppens
 • Dhr. Jan Seresia
 • Dhr. Tonnie Steeman
 • Dhr. Koen Vancraeynest
 • Mevr. Wissie Van Roy